Bàn café

Bàn cà phê chức năng chính, với trang trí. Đó là lý do tại sao có rất nhiều mô hình bàn cà phê, khác nhau về chất liệu và thiết kế. Nhưng càng có nhiều lựa chọn thay thế, thì càng khó để ở trên một mô hình cụ thể.
Xem bài đăng