Trong những thời điểm khó khăn này, việc tìm một Ngân hàng bạn có thể tin tưởng sẽ trở nên khó khăn hơn. Các vụ bê bối giật gân về thanh toán các khoản tiền gửi khiến cho hơn một triệu người đóng góp lo lắng, và vớ và đệm cũ - một lần nữa là các khe cắm phổ biến nhất để lưu trữ tiền.Ngân hàng nào lựa chọn đóng góp của bạn?  Ngân hàng nào đáng tin cậy hơn? Để chọn một Ngân hàng phù hợp, điều quan trọng là phải có thêm thông tin về Ngân hàng.

Chúng tôi mang đến sự chú ý của bạn xếp hạng của các ngân hàng Ucraina theo cổng thông tin về các ngân hàng của Ukraine bankstore.com.ua

Đánh giá của các ngân hàng Ucraina theo tài sản và nợ phải trả tại ngày 01.09.2009