Varësia sociale

Varësia sociale është një sëmundje që duhet trajtuar. Nëse personi është tërësisht i varur nga mendimi i të tjerëve, ai nuk do të jetë në gjendje të marrë vendime dhe vetmia fillon të ndihet si torturë.
Shiko postimin