Kattavl: Munchkin

Kattrasen Munchkin er forskjellig fra alle de andre kattene sine dverger: de har svært korte ben. Til tross for denne naturlige mutasjonen, er de ikke uten naturlig nåde iboende i alle katter.
Se innlegg