En aquests moments difícils es fa més difícil trobar un banc en el que puguis confiar. Els escàndols sensacionals: el pagament de fons als dipòsits van fer nerviós més d'un milió de contribuents, i les mitjanes i els matalassos antics, de nou les ranures més populars per a l'emmagatzematge de diners.Quin banc voleu triar per les vostres aportacions?  Quin banc és més fiable? Per triar un banc adequat, és important tenir més informació sobre el Banc.

Posem a la vostra atenció les qualificacions dels bancs d'Ucraïna d'acord amb el portal d'informació sobre els bancs d'Ucraïna bankstore.com.ua

La qualificació dels bancs d'Ucraïna d'acord amb els actius i passius a 01.09.2009